CYPRUS INVESTMENT PROGRAM

Chương Trình Đầu Tư Cyprus

Síp là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu . Vì vậy hộ chiếu Síp sẽ cho phép tất cả mọi người được nộp đơn đi du lịch, sống và làm việc tự do trong toàn Liên minh châu Âu.

Trở thành công dân Síp bằng cách đầu tư với Nhà phát triển WinWin theo Chương trình đầu tư Síp được giải thích dưới đây.

 • Với Chương trình Đầu tư Cộng hòa Síp, nhà đầu tư và gia đình của nhà đầu tư có thể trở thành công dân Síp và được tự do sống, làm việc, học tập  ở bất kỳ quốc gia thành viên EU nào cũng như Thụy Sĩ, Liechtenstein, Na Uy và Iceland
 • Không có bài kiểm tra trình độ
 • Không có yêu cầu sống ở Síp
 • Chương trình cũng được áp dụng cho nhà đầu tư có trẻ em phụ thuộc tài chính (tối đa 28 tuổi).
 • Cha mẹ của nhà đầu tư có quyền đăng ký Chương trình Đầu tư Cộng hòa Síp với điều kiện họ là chủ sở hữu thường trú tại Cộng hòa Síp ít nhất € 500.000
 • Síp cho phép hai quốc tịch.
 • Du lịch miễn thị thực tại 157 quốc gia

Yêu cầu & Điều kiện

 • Chương trình này được gọi là Chương trình Đầu tư Cộng hòa Síp (CIP) và cho phép những người nộp đơn thành công có được quyền công dân Síp trong sáu (6) tháng
 • CIP áp dụng cho gia đình trực tiếp của người nộp đơn, ví dụ như vợ / chồng hoặc bạn đời và con cái phụ thuộc đến 28 tuổi nếu sinh viên đại học toàn thời gian và cho trẻ em bị khuyết tật nặng về thể chất hoặc tinh thần. 
 • 2 triệu euro (cộng thêm nếu có) - Đầu tư vào một nơi cư trú. Một tài sản duy nhất được sử dụng làm nơi cư trú với giá trị tối thiểu là 2 triệu euro (cộng VAT nếu có). Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân phải được các nhà đầu tư giữ lại trong thời gian 5 năm sau ngày phê duyệt. Nhà đầu tư có quyền bán tài sản của mình và mua một tài sản khác với giá trị tối thiểu 500.000 € (cộng VAT nếu có).
 • Đầu tư 2 triệu euro (cộng với Vat nếu có) Đầu tư vào lựa chọn Khu dân cư, trong đó một tài sản sẽ được sử dụng làm nơi cư trú thuộc sở hữu tư nhân với giá trị tối thiểu 500.000 € (cộng VAT nếu có). 1,5 triệu euro còn lại chỉ có thể được đầu tư vào một loạt các bất động sản nhà ở, có thể được bán lại 5 năm sau ngày phê duyệt.
 • Lưu ý rằng nhà đầu tư và cha mẹ của nhà đầu tư có thể ở cùng một nơi cư trú nhưng với điều kiện là tổng giá căn nhà này - tài sản này ít nhất là 2.500.000 € (cộng VAT nếu có).
 • Người nộp đơn phải đầu tư ít nhất 2,0 triệu euro cho việc mua hoặc xây dựng các tòa nhà hoặc để xây dựng các dự án phát triển đất khác (phát triển dân cư hoặc thương mại, phát triển trong lĩnh vực du lịch) hoặc các dự án cơ sở hạ tầng khác cộng với tài sản dân cư được sử dụng làm nơi cư trú thuộc sở hữu tư nhân với giá trị tối thiểu 500.000 € (cộng VAT nếu có.) 
 • Cha mẹ của nhà đầu tư có thể nộp đơn xin nhập tịch vào Quốc tịch của nhà đầu tư với tư cách là Công dân Síp. Họ cần phải có một nơi cư trú thuộc sở hữu tư nhân vĩnh viễn tại Cộng hòa Síp, giá mua phải ít nhất là 500.000 € (cộng VAT nếu có).
 • Lưu ý rằng nhà đầu tư và cha mẹ của nhà đầu tư có thể cùng nhau có được một nơi ở riêng, với điều kiện là tổng số tiền của tài sản dân cư ít nhất là € 1.000.000 (cộng VAT nếu có).
 • Người nộp đơn phải là người có thị thực Schengen hợp lệ để có thể nộp đơn xin nhập tịch. Công dân của quốc gia thứ ba không yêu cầu thị thực nhập cảnh để đi du lịch tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, cũng như công dân của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được loại trừ khỏi nghĩa vụ này.
 • Chủ đầu tư, trước khi nhập quốc tịch với tư cách là công dân Síp phải có giấy phép cư trú tại Síp trong thời gian 6 tháng Nếu người nộp đơn chưa có giấy phép cư trú, anh ấy / cô ấy có thể xin giấy phép nhập cư trên cơ sở Quy định 6 (2) của Luật Di trú cho người nước ngoài, đồng thời với đơn xin nhập tịch. Thẻ thường trú sẽ được cấp trong vòng 5 - 7 ngày làm việc sau khi nộp đơn xin hộ chiếu.
 • Các nhà đầu tư sẽ được yêu cầu quyên góp 75.000 euro bắt buộc cho Foundation Quỹ khuyến khích nghiên cứu, quảng cáo, kiếm tiền để thúc đẩy việc tạo ra một hệ sinh thái đổi mới kinh doanh. 
 • Các nhà đầu tư sẽ được yêu cầu quyên góp 75.000 euro bắt buộc cho '' Tập đoàn phát triển đất đai Síp '' nhằm mục đích đóng góp cho chính sách nhà ở tích hợp, đặc biệt cho mục đích thực hiện các dự án nhà ở giá rẻ và thực hiện các kế hoạch / biện pháp nhà ở khác .

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG DÂN TẠI CYPRUS CHƯA CÓ BẤT CỨ KỲ HẠN NÀO KỂ TỪ NGÀY 11/11/2020