• Để bán €23,000 Thêm thuế giá trị gia tăng
  • Số tham chiếu BB27551
  • Paphos
  • Choletria
  • khu đất nông nghiệp
  • Lô đất: 7024m²

Để bán : khu đất nông nghiệp - Paphos, Choletria

Agricultural Field in Choletria, Paphos for sale.

Tiêu đề
Tiêu đề hành động có sẵn
đọc thêm và xem tất cả các tính năng
THIS WEBSITE IS USING COOKIES
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site we assume that you are happy to receive all cookies on this site. Please make sure to read our cookies policy.