• Để bán €21,000
  • Số tham chiếu AA10994
  • Paphos
  • Polemi
  • khu đất nông nghiệp
  • Lô đất: 17186m²

Để bán : khu đất nông nghiệp - Paphos, Polemi

Agricultural field in Polemi community in Paphos District.

It is located at a distance of 2,1km (approx.) southeast of the community center.

It has an irregular shape and a rough surface. It abuts a dirt road along its southwestern boundary with frontage of 50 meters (approx.). 

đọc thêm và xem tất cả các tính năng

Bản đồ vị trí tài sản