• Để bán €260,000
  • Số tham chiếu WW6669
  • Paphos
  • Kato Paphos - Universal
  • Biệt thự biệt lập
  • Bán lại
  • Năm xây dựng: 2005
  • 3 Phòng ngủ
  • 3 Phòng tắm
  • Lô đất: 350m²
  • Mái hiên: 150m²

Để bán : Biệt thự biệt lập - Paphos, Kato Paphos - Universal

Detached villa for sale in Universal
3 bedrooms
3 bathrooms
150m2 covered area
350m2 land area
Title deed ready

Tiêu đề
Tiêu đề hành động có sẵn
đọc thêm và xem tất cả các tính năng