• Để bán €107,500
  • Số tham chiếu WW6675
  • Paphos
  • Yeroskipou
  • Sân vườn
  • Bán lại
  • 2 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • Mái hiên: 78m²
  • Mái hiên: 4m²

Để bán : Sân vườn - Paphos, Yeroskipou

2 bedroom ground floor apartment in Yeroskipou

Title Deeds.

Ground Floor Unit.

Garden Area.

Fully Furnished.

Shutters & Fly Screens.

Allocated uncovered parking

Communal Pool.

Walking distance to bus stop, amenities and beach.

Tiêu đề
Tiêu đề hành động có sẵn
đọc thêm và xem tất cả các tính năng