• Để bán €235,000 Thêm thuế giá trị gia tăng
  • Số tham chiếu BB16489
  • Paphos
  • Paphos
  • Đất khu dân cư
  • Lô đất: 557m²

Để bán : Đất khu dân cư - Paphos, Paphos

Plot in Anavargos, Paphos for sale.

Tiêu đề
Tiêu đề hành động có sẵn
đọc thêm và xem tất cả các tính năng