Property Valuations

Định giá tài sản

Độ chính xác và độ tin cậy trong định giá bất động sản là rất quan trọng đối với sự thành công của mỗi giao dịch bất động sản. Nhu cầu về các dịch vụ định giá đang lên đến đỉnh điểm khi ngành bất động sản đang đạt tốc độ tăng trưởng nhanh.

Bất động sản WinWin thông qua các công ty liên kết, để kết hợp dữ liệu thị trường, kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp các báo cáo chính xác và dễ hiểu về bất động sản ở Síp cho tất cả các loại tài sản bất động sản (thương mại, bán lẻ, công nghiệp, nông nghiệp, nông nghiệp, khách sạn và dân cư) đến khách hàng.

Các chuyên gia định giá của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho:

  • Mục đích bảo đảm tiền vay ngân hàng
  • Mua lại / Xử lý bất động sản
  • Danh mục đầu tư của quỹ đầu tư
  • Mục đích tài khoản (IFRS 13)
  • Sáp nhập và mua lại
  • Yêu cầu mua / bồi thường bắt buộc
  • Mục đích thuế
  • Tranh chấp / khác biệt về bất động sản
  • Nghiên cứu khả thi / Tư vấn phát triển

GET A VALUATION

Please make sure to read our Privacy Policy and Terms & Conditions
THIS WEBSITE IS USING COOKIES
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site we assume that you are happy to receive all cookies on this site. Please make sure to read our cookies policy.