• Để bán €69,000
  • Số tham chiếu WW8616
  • Paphos
  • Polemi
  • khu đất khu dân cư
  • Lô đất: 3011m²

Để bán : khu đất khu dân cư - Paphos, Polemi

Residential land for sale in Polemi

3011m² 

60% buidling density

 

đọc thêm và xem tất cả các tính năng